Results for "P"

Page 1 of 29

  Title Copies
Pagpaplanong wika at Filipino 
Call No: PL 6059 306.449599 2015 
Pangarap at hinagpis: mga awit ng kababaihang maralita 
Year: 1991 
Call No: PN 56.5 W64 P35 1991 
Pangarap at hinagpis: mga awit ng kababaihang maralita 
Year: 1991 
Call No: PN 56.5 W64 P35 1991 c. 2 
Panukat ng ugali at pagkatao: a trait-attitude-behavior  
Call No: BF 108 P5 E5 
Panukat ng ugali at pagkatao: a trait-attitude-behavior inventory to evaluate a Filipino's personality 
Call No: BF 108 P5 E5 
Para sa tao, para sa mundo: success stories in population 
Year: 1998 
Call No: HB 850.5 P5 S8 
Parables of the barrio (Vol. 1 Nos. 1 - 50) 
Call No: PN 6071 P27 F43 c. 2 
Parables of the barrio (Vol. 2 Nos. 51 - 100) 
Call No: PN 6071 P27 F43 v. 2 
Parables of the barrio (Vol. III, Nos. 101 - 150) 
Call No: PN 6071 P27 F43 v. 3 
Parables of the barrio (Vol. III, Nos. 101 - 150) 
Call No: PN 6071 P27 F43 v. 3